MUDr. Barbora Müllerová

Jsem průvodce osobním a duchovním rozvojem a po cestách ke zdraví. 

3 důvody, proč je přirozený porod kontroverzní téma

Možná jste si toho všimli. Vždy, když se v médiích objeví nějaký příběh ženy, která porodila přirozeně, což v dnešní době víceméně znamená, že porodila doma, strhne se okolo článku obrovská diskuse. Mnozí aktéři píší velmi agresivní komentáře a bohužel to velmi často bývají muži. Nejvíce se ozývají ti, jichž se to dotýká jen zprostředkovaně, ti, kteří nikdy nerodili a rodit ani nebudou.

Za negativními komentáři stojí jistě 3 důvody.

Prvním důvodem je strach. Doba ještě není příliš nakloněna převzetí odpovědnosti jednotlivce za své vlastní zdraví a tím méně za zdraví rodícího se dítěte. Medicína nás paralyzuje a živí náš strach šílenými scénáři, co všechno se při porodu může stát.

Ano, to všechno, co medicína předkládá jako možné komplikace, je pravda. Jen je nutno zmínit to, že většina porodních komplikací vzniká zasahováním do přirozeného průběhu porodu, vyrušováním rodičky z uvnitřnění se, které je pro zdárný průběh porodu zásadní, dále zbytečným stresováním rodičky, nerespektováním jejích potřeb v průběhu porodu.

Rodící žena se potřebuje cítit v bezpečí, potřebuje být v klidu, nevyrušovaná a nestresovaná. Pak porod běží, jak má, protože příroda ženu vybavila schopností dobře porodit. Pokud by tomu tak nebylo, tak jsme již dávno jako druh vyhynuli. Žena potřebuje vnímat a cítit své tělo, jeho impulsy, aby mohla reagovat na potřeby svého organismu a rodícího se dítěte v průběhu porodu.

A jako je každý člověk jedinečný, tak je jedinečný i každý porod. Proto žádný lékař nemůže ve skutečnosti řídit žádný porod, neměl by ženě říkat, co má a nemá dělat. Pokud je žena se sebou dobře spojena, tak velmi jasně cítí, co v tu danou chvíli má dělat.

Toto ale medicína neuznává. Ona nezná důvěru v moc přírodních sil v nás, nezná důvěru v samoúzdravné procesy. Tím, jak se soustředí na nemoc, tak opomíjí zdraví, přirozený stav. Medicína považuje lidský organismus za takový stroj, který buď funguje dobře a nebo špatně a neustále očekává, že se něco špatného může přihodit. Neuznává existenci duše, spirituální rozměr člověka, sílu víry a vůle.

V porodnici může uvědomělá žena najít ideální podmínky pro svůj porod jen velmi výjimečně, proto se mnohé takové ženy uchylují k porodu doma.

Jsou si vědomy, jak moc je okamžik zrození zásadní nejen pro ně, ale hlavně pro jejich dítě a chtějí, aby jeho příchod na svět byl krásným okamžikem, na který budou rády vzpomínat. Chtějí, aby se jejich dítě narodilo v klidu, beze stresu, do jejich vlastní náruče, bez zásahů do průběhu porodu, bez předčasného oddělování od placenty, bez oddělování od matky, ponecháno v její náruči, aby tak s ní mohlo navázat hluboký láskyplný vztah.

A tak navzdory stále ještě nepřívětivému porodnickému systému se u nás už rodí i děti, jejichž příchod na svět není těžkým traumatem ovlivňujícím celý jejich život, ale krásným respektujícím aktem, který položí základní kámen pevnému fyzickému i psychickému zdraví a pocitu spokojenosti a radosti ze života.

Ženy, které chtějí rodit přirozeně, bývají označovány jako nezodpovědné hazardérky. Nic však není vzdálenější pravdě, než takovéto výroky. Ženy, které se rozhodnou přirozeně porodit, jsou totiž právě jedny z těch nejzodpovědnějších, protože na sebe vezmou plnou odpovědnost za zrození svého dítěte, přijímají všechny možné varianty, důvěřujíce v proud života, v hlubší význam událostí, které se udějí.

Přijímají tak i možný výskyt komplikací, které se však v respektujícím prostředí bez vnějších zásahů dějí jen velmi výjimečně. Ono k přirozenému porodu se rozhodnou ženy, které jsou vědomé, mají dobrý kontakt samy se sebou, důvěřují vlastním schopnostem a vědí, že stačí naslouchat svým vnitřním signálům.

Druhým důvodem agresivních komentářů je bolest. Jsem si jista, že v pozadí takovýchto odsuzujících komentářů stojí hluboká bolest těchto lidí, kteří sami neměli možnost se přirozeně netraumaticky narodit. Oni jsou však netuší, že to rozčílení, které cítí, pramení z jejich vlastní bolesti, která se ozývá, protože se jí takovýto příběh hluboce dotkne.

Třetím důvodem agresivních komentářů je frustrace ze ztráty kontroly. Dnešní společnost je založená na kontrole všech jednotlivců, všichni se musejí chovat v určitém společensky daném rámci a lidé, kteří si dovolí se chovat svobodně, přirozeně narušují tento „pořádek“. Tím vyvolávají nevoli u mnoha lidí, protože když oni zapadají, tak mají pocit, že ostatní musí také. Je to tím, že jsou sami uvnitř sebe nesvobodní, a tak je vnitřní svoboda kohokoliv jiného zraňuje a dráždí.

Velmi bych si přála, aby mezi porodníky bylo více „osvícených“ a vědomých lékařů, kteří ženám umožní rodit podle jejich pocitů, s respektem k jedinečnosti každého porodu. Je to cesta k ozdravění celé společnosti. Lidé, kteří mají možnost zásadní okamžiky svého života prožít plně v jejich přirozenosti, žijí v menším stresu, jsou více spokojeni a netouží narušovat svobodu druhých lidí. Je v nich více lásky a radosti ze života. Prožívají život intenzivněji a šťastněji. A to bych přála každému z nás.

P.S. Jen si dovolím malé doplnění, protože z některých komentářů vnímám, že je můj článek pochopen jako propagace domácích porodů. Já  zde však propaguji přirozené porody, a to je velký rozdíl. Ale hlavně se zamýšlím nad důvody, proč je kolem přirozených porodů, které, pravda, často proběhnou doma, tolik emocí.

Doplněno 16.10.2017.

Komentáře:

 1. Berta  5.2016 v 7:40 řekl:

Báječně jste to napsala. Děkuji Vám a šířím.

 • Müllerová Barbora  5.2016 v 8:02 řekl:

Já Vám moc děkuji za krásný komentář a za šíření. Mějte se krásně.


2. Jitka  5.2016 v 9:39 řekl:

Děkuji Barunko sdílím <3

 • Müllerová Barbora  5.2016 v 17:46 řekl:

Já také děkuji.


 1. Katka  5.2016 v 10:05 řekl:

Baru :* děkuji

 • Müllerová Barbora  5.2016 v 17:46 řekl:

Rádo se stalo.


 1. missy  5.2016 v 17:39 řekl:

Děkuji za zasvěcený a přehledný text.
Vidím jednu nesmírně důležitou poznámku: Pokud je žena se sebou dobře spojena. Kolik rodiček se dokáže tak dokonale soustředit na sebe a své dítě? Nechme stranou moc přírodních sil v nás, ale vsadím boty, že zdaleka ne každá žena je toho schopna a je jedno, jestli se rozhodne rodit doma nebo v porodnici.

Troufám si říct, že jsem sama se sebou dobře spojena zvládla pohodlně porodit i v porodnici, zejména proto, že jsem se nenechala vystresovat řečmi, co všechno mně a mému dítěti v porodnici můžou udělat. A upřímně, jsem ráda, že jsem nerodila doma, protože to by vůbec nemuselo dopadnout dobře vzhledem k tomu, že přišla jedna z těch mála komplikací, které nezpůsobují ti strašní porodníci, ale prostá genetika.

Barbora dobře napsala, ale obávám se, že míří jaksi špatným směrem, totiž na rodičky samotné. Dokud k jejímu přesvědčení nedojdou její kolegové a kolegyně, tak se u nás bude alternativně rodit stále za strachu a nepochopení, bohužel.

 • Müllerová Barbora  5.2016 v 17:56 řekl:

Děkuji za Váš komentář. Dobře jste vystihla to důležité, a to, že k přirozenému porodu je potřeba, aby byla žena se sebou dobře spojena. Rozhodně tu nebrojím za domácí porody či přirozené porody všech žen, protože k přirozenému porodu žena musí dospět, musí být vybavena určitou zralostí a dobrou intuicí, spojení se svým tělem a duší.

Pokud máte dobrou zkušenost z porodnice, tak jedině dobře, byla bych ráda, kdyby mohly být spokojené všechny ženy, které nechtějí, aby bylo do jejich porodu zbytečně zasahováno. Aby mohly porodit dle svých pocitů a mohly si vybrat, zda porodí v porodnici, porodním domě, či doma, ať už s porodní asistentkou či bez ní. V některých evropských státech je medicína na takové úrovni, že tyhle možnosti ženy mají. Žel u nás zatím ještě ne.


5. Pavka  5.2016 v 20:10 řekl:

Naprosto souhlasím. Jen obecně váš druhy důvod považuji za nejsilnější .

 • Müllerová Barbora 5.2016 v 20:43 řekl:

Děkuji za Váš komentář. Přemýšlela jsem o tom, který důvod je ten nejsilnější, možná máte pravdu. Každopádně bolest z vlastního traumatického zrození je rozhodně ta z nejhlubších, protože v okamžiku zrození jsme nejvíce otevřeni.


 1. Lenka  5.2016 v 9:59 řekl:

Moc děkuji za nádherný článek, se kterým plně souzním…Jsem velice vděčná, že žiji v době, ve které si ty veliké pravdy, které jste tam napsala, již uvědomuje stále více lidí…A je opravdu cenné, že toto šíříte z vaší pozice lékařky :-). Blýská se nám na lepší časy

 • Müllerová Barbora  5.2016 v 10:12 řekl:

Děkuji Vám za krásný komentář :), je mým přáním, aby tento blog inspiroval lidi k pozitivním změnám.


 1. Lenka Thelma  5.2016 v 13:02 řekl:

Další trefný článek, Báro, moc vám děkuji za tento text. Je tolik potřeba tyto argumenty šířit a proto to jdu šířit na FB :-). Pěkné dny a hodně inspirace!

 • Müllerová Barbora  5.2016 v 16:52 řekl:

Děkuji za moc milý komentář a za šíření. Vám též přeji hezké jarní dny plné lásky a radosti ze života.


8. Ká  5.2016 v 21:50 řekl:

Teď už vím, že u prvního porodu jsem spoustu věcí nevěděla, bála se. Od té doby co zjišťuji a informuji se vím, že druhý porod jednou bude zase neznámá, ale rozhodně úplně jinak. Vím totiž, co nechci opakovat.

 • Müllerová Barbora  5.2016 v 7:13 řekl:

Život je vývoj a změna, přeji Vám, ať se Vám druhý porod vydaří.


 1. Petra Langová  5.2016 v 15:59 řekl:

Moc pěkně shrnuto. Je v tom velikánská pravda, kterou pozná jen hrstka z nás…

 • Müllerová Barbora  5.2016 v 17:59 řekl:

Moc děkuji za krásný komentář.


 1. Jana J.  5.2016 v 18:36 řekl:

Moc hezký článek, se kterým se ztotožnuji. Sama jsem 2x rodila doma a bylo to úžasné. Neměnila bych.

 • Müllerová Barbora  5.2016 v 6:51 řekl:

Děkuji za milý komentář, je skvělé, že jste zažila krásné porody.


 1. Petra  5.2016 v 20:09 řekl:

Milá Barbora, strašně by mě zajímal Váš názor na to, když je placenta dole a je nutné provést sekci – za špatné postavení orgánů si může žena sama? Neboť neni se sebou vnitnre spojená? Ani by mě nepřekvapilo odpověď, že důvodem je trauma z jejího příchodu na svět…

 • Müllerová Barbora  5.2016 v 6:39 řekl:

Dobrý den, asi myslíte vcestnou placentu, kdy by byla žena při vaginálním porodu ohrožena na životě, a proto se musí udělat císařský řez. Upřímně řečeno, nevím, nikdy jsem o tom takhle nepřemýšlela a vhled nepřichází. Myslím, že se nedá říct, že by si žena mohla za špatnou polohu placenty, jsou věci, které se prostě dějí. Ale je možné, že když se vajíčko zahnízdí až úplně dole v děloze, tak možná nenašlo příznivé podmínky tam, kde obvykle hnízdí, tedy výše v děloze. Možná nějaká nerovnováha ve vnitřním prostředí dělohy. A to může mít u každé ženy jiné příčiny. Pokud se toto stane, pak je nejlepší to prostě přijmout, někdy se nedá rozklíčovat nějaká jediná událost.


 • monika  10.2017 v 5:32 řekl:

Po precteni Vaseho ..povidani..mi prijdete dost mimo realitu.Kolik jste v zivote videla komplikaci pri porodu.?Nechapu moc tyto az nekdy utoky proti porodnicim.Nikdo Vam neprikazuje..pojdte k nam…mate svobodnou volbu.Souzneni .napojeni na sebe samu…krasna idea…ale ono to.pokazde nejde.Drive zeny rodily doma .Ano…vetsi umrtnost a hlavne byly to zeny jinak stavene.V dnesni dobe se porada hon na porodnice.Otravite posledni hrstku porodniku.Nikdo.nebude chtit tuto praci delat
Uz nyni mame porodnice preplnene prislucniky jinych narodu.Zamyslete se aktivistky nad tim.Hezky den

 • Müllerová Barbora  10.2017 v 7:26 řekl:

Dobrý den. Děkuji za Váš komentář. Že jsem mimo realitu, no…, máte vlastně pravdu, ze svého pohledu. Určitě jsem mimo Vaši realitu. Každý totiž nazíráme na svět trošku jinak. A je to přirozené. Vy jste z mého článku vnímala věci, které jsem tam nenapsala. Já nepropaguji domácí porody, já jsem za přirozené porody. A to je velký rozdíl.

Byla bych moc ráda, kdyby byla více respektována rodička a podporováno její přirozené chování v průběhu porodu. Aby tím byly umožněny harmoničtější porody. Aby více lékařů nazíralo na porod vědoměji. Proto jsem o tom napsala. Kdyby měly ženy možnost rodit s respektem v porodnicích, bylo by domácích porodů méně. Také netvrdím, že porod vždy probíhá harmonicky. Komplikace se stávají. Ale je prokázané, že v respektujícím prostředí je jich mnohem méně.


MUDr. Barbora Müllerová

Průvodce osobním a duchovním rozvojem a po cestách ke zdraví.

Mým posláním je pomáhat druhým ke šťastnému a zdravému životu. Vše, co tvořím, tvořím s radostí, láskou a péčí.

Můžete si ode mně ZDARMA stáhnout e-booky  25 tipů, jak se uzemňovat, Průvodce živou stravou a Očistný klystýr krok za krokem nebo také kratší pdf dokumenty 7 kroků, jak se naučit používat svůj vnitřní kompas, Půst - očista těla i ducha v otázkách a odpovědích a Jak souvisí osobní rozvoj a péče o zdraví.

Možná se vám bude hodit i úžasné léčivé cvičení z e-booku  Harmonizační cvičení k uvolnění energetických bloků.

Pokud chcete zlepšit své zdraví, určitě mrkněte na e-book Jak se detoxikovat a zdravě žít.

K sebeléčení a seberozvoji můžete využít i léčivé meditace z online kurzu  5+1 meditace pro šťastný život

A pokud byste rádi využívali úžasné moudrosti spánku a snů, pomůže vám e-book Spánek jako lék a zdroj sebepoznání.


Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

 • Blog prošel v 11/2017 rekonstrukcí.

 • Líbí se vám tu? Odebírejte novinky.

 • E-book o spánku a významu snů

  sny, významy snů

 • E-book s léčivým cvičením

  harmonizační cvičení

 • E-book o sebeléčení, čištění a ozdravování těla

  detoxikace, sebeléčení

 • Nejnovější příspěvky
 • Rubriky
 • Přidejte se na Facebook – novinka
 • Sledujte mě na Instagramu – novinka
 • Archiv příspěvků